Onze Producten
074 - 2051177

Disclaimer

Disclaimer en Copyright

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van GiftKing is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van GiftKing, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van GiftKing is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Disclaimer

De gegevens over GiftKing op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over GiftKing te verstrekken. De informatie op deze website wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. GiftKing kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze klantenservice.

Back to top